Välkommen till

Mångkulturella Montessori förskola Victoria 

Förskolan har montessoriinriktning och finns i Gårdsten. Montessoripedagogiken bygger på det enskilda barnets förutsättningar och intresse. Barnen ska uppmuntras till självständighet och stärkas i användandet av det svenska språket, samtidigt som de erbjuds stöd på sitt modersmål.

Barn läser bok på Mångkulturella Montessori förskola Victoria

Mångkulturella Montessori förskola Victoria i Gårdsten drivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan.

Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Nyheter

2016-09-06 Förskolans broschyr uppdateras

Ansökan

Här kan du ladda ner ansökan
att fylla i och skicka till:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Att: Förskola
Salviagatan 54
424 40 Angered

Här kan du ladda ner broschyren

bild3.jpg

Kontakta oss

Mångkulturella Montissori förskola Victoria i Gårdsten

Besöksadress:
Barn 1—3 år
Salviagatan 38-40
Gårdsten
Telefon: 0722 - 53 04 67


Besöksadress:
Barn 3-5 år
Muskotgatan 31
Gårdsten
Telefon: 0722 — 53 44 67

Postadress:
Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Att: Förskola
Salviagatan 54
424 40 Angered

Kontaktperson:
Janett Vucidolov
Telefon 0722 - 53 04 67
E-post:
Janett.Vucidolov.mffhs(a)folkbildning.net
Byt ut (a) till @