Bakgrund

Bakgrund

Mångkulturella Montessori Förskola Victoria är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010.
Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år. Småbarnsavdelningen finns på Salviagatan 38–40 och storbarnsavdelning på Muskotgatan 31.
Vår vision är att arbeta för att barnen ska trivas och utvecklas på förskolan utifrån inspiration av montessoripedagogiken. Att låta den pedagogiska verksamheten byggas utifrån det enskilda barnets förutsättningar och intresse samt uppmuntra barnen till självständighet.
Vi anser att leken är viktig för barnens utveckling och lärande eftersom det är i leken som barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi vill att barnen stärkts i det svenska språket samtidigt som de erbjuds stöd i vardagen på sitt modersmål för att aktivt grundlägga tvåspråkigheten hos barnen. På förskolan arbetar flerspråkiga pedagoger vilket innebär att många av barnens olika språk berörs. I samarbete med Mångkulturella Finska Folkhögskolan erbjuds Finska Folkhögskolans deltagare möjlighet till praktik för att få arbetserfarenhet under sina studier.