En dag på förskolan

En dag på förskolan

En dag på förskolan:

06:30   Förskolan öppnar

07:00   Sagostund

08:00   Frukost

08:30   Förberedelse för utevistelse

09:00   Utevistelse samt fruktstund

10.00  Samling/ gruppaktiviteter/ barnens val av aktivitet

11:00   Förberedelse för lunch

11.30   Lunch

12.00   Sovvila/ Sagostund/ barnens val av
aktivitet

14.00   Förberedelse för mellanmål

14:30   Mellanmål

15:00   Barnens val av aktivitet

15:30   Inne- eller utevistelse

17:00   Förskolan stänger