Information

Information

Rådande situation – Coronaviruset

Idagsläget håller vi förskolan öppet som vanligt och ser över förskolans hygienrutiner.  Vi ser till att tvätta händerna ofta och använda handsprit när vi inte har tillgång till tvål och vatten (exempelvis vid utevistelsen).
Ur smittskyddsperspektivet finns det enligt Folkhälsomyndigheten ingen anledning att friska personer stannar hemma från förskolan, men vi uppmanar er vårdnadshavare att hålla er barn hemma när de är sjuka.
Om man är sjuk i en förkylning är alltid rekommendationen att stanna hemma, kurera sig och följa egenvårdsråd som finns på 1177.se.
Är man orolig för att det kan vara coronaviruset kan man ringa 113 13 för mer information.
Ta hand om er!