Personal

Personal

Småbarnsavdelningen 1-3 år

Rana Al Bayatti
Rektor på förskolan
076 – 275 66 37
rana.albayatti@mffhs.se

Annica Hardinsson
Barnskötare
072- 253 04 67
annica.hardinsson@mffhs.se

Aamina Ahmed
Barnskötare
072- 253 04 67
aamina.mohamed@mffhs.se

Zahra Jassim
Barnskötare
072 – 253 04 67
zahra.jassim@mffhs.se

Carola Uveges
Kokerska
072 – 253 04 67
carola.uveges@mffhs.se

Storbarnsavdelningen 3-5 år

Rana Al Bayatti
Rektor på förskolan
076 – 275 66 37
rana.albayatti@mffhs.se

Shahen Hasttyar
Barnskötare
072- 253 04 67
shahen.hasttyar@mffhs.se

Hibo Mahamad
Barnskötare
072- 253 04 67
hibo.mahamad@mffhs.se

Senait Berhane
Barnskötare
072 – 253 04 67
senait.berhane@mffhs.se

Zainab Kooba
Kokerska
072 – 253 04 67
zainab.kooba@mffhs.se