Samverkan

Samverkan

Förskola och hem

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”. Skolverket, Lpfö 2018, s.17.På förskolan lägger vi stor vikt vid inskolningsperioden, allt för att skapa en trygg grund på förskolan för såväl barnet som vårdnadshavaren. Vi strävar ständigt efter att ha ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet genom en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna om deras barns trivsel, lärande och utveckling samt om den dagliga verksamheten och dess rutiner.Varje år har vi utvecklingssamtal om varje enskilt barn samt ett föräldramöte där vi bjuder in alla vårdnadshavare för att ta del av verksamheten och informera om hur vi jobbar med läroplanen på förskolan. Man har då möjlighet att ställa frågor och lyfta sina tankar och idéer – det blir vi glada för!

Varje månad skriver vi även ett månadsbrev till vårdnadshavarna där vi informerar om viktiga datum och gör en kortfattad beskrivning om vad vi har gjort under månaden.

I slutet av vårterminen ordnar förskolan någon form av sommaravslutning på förskolans gård där vårdnadshavare är välkomna att vara med. Vi dansar och håller i stationer med olika aktiviteter – det är uppskattat! I slutet bjuder vi på kaffe och tårta och tackar av de barn som skall börja i förskoleklass till hösten.

Förskoleklassen

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv”. […] ”Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet”. Lpfö 2018, s.17.Genom vårt goda samarbete med skolan förbereder vi varje år sexåringarna inför sin start i förskoleklassen. Detta gör vi bland annat genom att blivande förskoleklasslärare besöker barnen på förskolan i den miljö de är vana vid. Vid ett senare tillfälle besöker barnen sina blivande förskoleklasslärare i skolan och får vara med på ett gympapass och senare även äta lunch i skolans matsal för att bekanta sig med skolans miljö och träffa både lärare och barn från skolan. Det är ofta spännande för barnen!