Urval och köregler

Urval och köregler

Urval och köregler

Barn blir erbjudna en förskoleplats på Mångkulturella Montessori Förskola Victoria utifrån sin plats i kön och turordningsreglerna. Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men barnets plats i kön påverkas också av turordningsreglerna.

Turordningsregler

Fördelning av platser till förskolan sker enligt följande turordning:                     
   1. Syskonförtur – barn med syskon som redan är placerade på förskolan                     
   2. Kötid – barn med längst kötid (om två barn har samma ködatum, har det äldsta barnet förtur framför det yngre)

Platserbjudande

När du som vårdnadshavare blir erbjuden förskoleplats för ditt barn är det viktigt att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Det gör du genom en avsedd blankett vid erbjudande om förskoleplats.

Avgiftsmodell

När ni tackar ja till en förskoleplats hos oss får ni samtidigt lämna uppgifter om familjens inkomst genom en inkomstredovisning.
Dessa uppgifter ligger som grund för avgiften som ni får betala för barnets/ barnens förskoleplats. Mångkulturella Montessori Förskola Victoria följer Göteborgs Stads Maxtaxa